آیه ششم سوره زمر در مورد آفرینش

دکمه بازگشت به بالا