دانستنیهای گیاهان و حیوانات

آشنایی با خارپشت یک حیوان خانگی

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از دانستنیهای گیاهان و حیوانات همراه باشید :

 

معرفی جوجه تیغی, آشنایی با جوجه تیغی

‬رایج ترین‭  تشپراخ  ‬گونه‭ ‬پت‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬هست

 

خارپشت ها (‭ ‬(Hedgehogپستاندارانی‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬بدنی‭ ‬پوشیده‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬خار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬سطحی‭ ‬شکم‭ ‬فاقد‭ ‬خار‭ ‬می‌باشند‭.‬ این‭ ‬حیوانات‭ ‬عضو‭ ‬راستهerinaceomorpha‭  ‬‌‌‌خانواده‭‬erinaceidae‭ ‬ و تحت‭ ‬خانواده‭ ‬erinaceinae‭ ‬هستند‭.‬ محل‭ ‬طبیعی‭ ‬زندگی‭ ‬خارپشت ها‭ ‬آفریقا،‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬اروپا‭ ‬است‭.‬

 

گونه های‭ ‬معمول خارپشت

خارپشت‌ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬طول‭ ‬گوش،‭ ‬ریخت‭ ‬شناسی‭ ‬جمجمه‭ ‬و شکل‭ ‬و‭ ‬ساختار‭ ‬خار‌هایشان‭ ‬دسته‭ ‬بندی‭ ‬می شوند‭ .‬گونه های‭ ‬متفاوتی‭ ‬وجود‭ ‬دارند،‭ ‬که‭ ‬شامل‭ :‬گونه‌های‭ ‬الجزایری،‭ ‬آفریقایی،‭ ‬اروپایی، پرونر،‭ ‬گوش‭ ‬بلند‭ ‬یا‭ ‬مصری،‭ ‬اتیوپی‭ ‬یا‭ ‬خارپشت‭ ‬صحرایی‭ ‬هستند‭.‬

 

۲‭‬ گونه‭ ‬از‭ ‬معمول ترین‭ ‬گونه های‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‬؛ گونه‭ ‬خارپشت‭ ‬آفریقایی‭ ‬و‭ ‬خارپشت‭ ‬اروپایی. ‬خارپشت‭ ‬آفریقای‭ ‬مرکزی‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شکم‭ ‬سفید،‭ ‬چهار‭ ‬انگشتی‭ ‬یا‭ ‬گونه‭ ‬بومی‭ ‬آفریقا‭ ‬هم‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬رایج ترین‭ ‬گونه‭ ‬پت‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬هست. ‬

 

رنگ های‭ ‬معمول‭ ‬خار‌های‭ ‬آنها‭: ‬ جوگندمی‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬سفید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دانه‭ ‬برفی‭ ‬نیز‭ ‬می‌گویند،‭ ‬است. ‬

 

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬گونه‌ها‭ ‬خارپشت‭ ‬ایرانی‭ ‬یا‭ ‬برانت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جثه‭ ‬گردی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬گوش هایش‭ ‬مثلثی‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگند. ‬خارهایی‭ ‬به‭ ‬رنگ‌های‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬زرد‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬قسمت های‭ ‬انتهایی‭ ‬آنها‭ ‬سیاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬سیاه‭ ‬دیده‭ ‬می‭ ‬شود. ‬این‭ ‬گونه‭ ‬دربوته‭ ‬زار‌ها،‭ ‬زمین های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬باغ ها‭ ‬زندگی‭ ‬می کند‭.‬

 

آناتومی‭ ‬و‭ ‬فیزیولوژی خارپشت

خار‌های‭ ‬خار‌پشت‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬سر‭ ‬تا‭ ‬پشت‭ ‬آن‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بازدارنده‭ ‬حیوانات‭ ‬درنده‭ ‬است‭. ‬دومین‭ ‬مکانیسم‭ ‬دفاعی‭ ‬توانایی‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬توپ‭ ‬متراکم‭ ‬شدن‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬قسمت‌های‭ ‬پایینی‭ ‬شکم،‭ ‬پاها‭ ‬و‭ ‬صورتش‭ ‬دفاع‭ ‬کند‭.‬

 

این‭ ‬ناحیه‌ها‭ ‬معمولأ‭ ‬با‭ ‬موهای‭ ‬سفید‭ ‬نرم‭ ‬پوشیده‭ ‬شده اند‭.‬ بیشتر‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬۵‭ ‬انگشت‭ ‬دارند،‭ ‬اگرچه‭ ‬گونه‭ ‬بومی‭ ‬آفریقا‭ ‬فقط‭ ‬۴‭ ‬انگشت‭ ‬روی‭ ‬پاهای‭ ‬عقبش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬خارپشت‭ ‬۴‭ ‬انگشتی‭ ‬نیز‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود. ‬

 

خارپشت‌ها‭ ‬پاهای‭ ‬قوی‭ ‬و‭ ‬محکمی‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬دم‭ ‬ندارند.‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ویژگی های‭ ‬غیر‭ ‬معمول‭ ‬خارپشت‌ها،‭ ‬اتصال‭ ‬قسمت‭ ‬پایینی‭ ‬استخوان های‭ ‬زند‭ ‬زیرین‭ ‬و‭ ‬زبرین‭ ‬آنها‭ ‬است‭.

 

‬خارپشت‭ ‬بالغ‭ ‬آفریقایی‭ ‬۵تا‭ ‬۸‭ ‬اینچ‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬خارپشت‭ ‬اروپایی‭ ‬۱۲‭-‬۱۴‭ ‬اینچ‭ ‬طول‭ ‬دارد‭. ‬خارپشت‌ها‭ ‬حس‭ ‬بویایی‭ ‬بسیار‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‌ای‭ ‬دارند‭. ‬ماده‌ها‭ ‬در‭ ‬۲‭-‬۶‭ ‬ماهگی‭ ‬و‭ ‬نرها‭ ‬در‭ ‬۶‭-‬۸‭ ‬ماهگی‭ ‬بالغ‭ ‬می شوند‭.‬ سن‭ ‬مفید‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬۲‭-‬۳‭ ‬سال‭ ‬است‭.‬ خارپشت‌ها‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬۳‭-‬۸‭ ‬سال‭ ‬عمر‭ ‬می کنند‭.‬

 

ضربان‭ ‬قلب‭:‬۱۸۰-۲۸۰‭ ‬ در‭ ‬دقیقه ‭ -‬تعداد‭ ‬تنفس‭ :‬۲۵‭-‬۵۰‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دقیقه‭ ‬است‭.‬

 

معرفی جوجه تیغی, آشنایی با جوجه تیغی

جوگندمی‭ ‬و‭ ‬کاملا‭ ‬سفید‭ ‬از رنگ های‭ ‬معمول‭ ‬خار‌های خارپشت است

 

آواسازی‭ ‬خارپشت‭ ‬آفریقایی

خارپشت‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬صدای‭ ‬بینkhz‭ ‬۴۰-۹۰‭ ‬را‭ ‬بشنوند‭ (‬که‭ ‬بالا‌تر‭ ‬از‭ ‬شنوایی‭ ‬انسان‭ ‬هاست‭) ‬صداهای‭ ‬خرخر،‭ ‬فش فش‭ ‬و‭ ‬فوت‭ ‬کردن‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬هشدار‭ ‬و‭ ‬پرخاش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬لرزش‌های‭ ‬دقیق‭ ‬حنجره‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بازدم‭ ‬از‭ ‬بینی‭ ‬خارج‭ ‬می‌شود‭. ‬اینها‭ ‬را‭ ‬عموما‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیوانی‭ ‬دیگر‭ ‬می‌رسند‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساطع‭ ‬می‌کنند‭.‬

 

جیغ‭ ‬زدن‭ ‬یک‭ ‬هشدار‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حیوان‭ ‬درد‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬تحت‭ ‬استرس‭ ‬است‭.‬ صدای‭ ‬بو‭ ‬کشیدن‭ ‬نیز‭ ‬زمانی‭ ‬تولید‭ ‬می شود‭ ‬که‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬دنبال‭ ‬غذا‭ ‬هستند‭.‬ خارپشت ها‭ ‬قوه‭ ‬بویایی‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‌ای‭ ‬دارند. چشم‌های‭ ‬کوچک‭ ‬دلالت‭ ‬بر‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬نشانه‌های‭ ‬بویایی‭ ‬و‭ ‬شنوایی‭ ‬و‭ ‬غالب‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬حس‌ها‭ ‬بر‭ ‬بینایی‭ ‬دارد‭.‬

 

چون‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬خوار‭ ‬هستند‭ ‬فک های‭ ‬قویتری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دندان های‭ ‬آنها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬حشره‭ ‬خوار‌ها‭ ‬کند‭ ‬است‭.‬

 

تولید‭ ‬مثل خارپشت

جنسیت‭ ‬خارپشت‭ ‬از‭ ‬آناتومی‭ ‬خارجی‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬مشخص‭ ‬است‭. ‬نرها‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬مقعد‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬تناسلیشان‭ ‬بیشتراز‭ ‬ماده‌هاست‭. ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬زیر‭ ‬شکمی‭ ‬نر‌ها‭ ‬غلاف‭ ‬آلت‭ ‬تناسلی‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭.‬

 

نرها‭ ‬کیسه‭ ‬بیضه‭ ‬ندارند‭.‬ اما‭ ‬می توان‭ ‬بیضه های‭ ‬حیوان‭ ‬را‭ ‬لمس‭ ‬کرد‭.‬ سیستم‭ ‬زندگی‭ ‬خارپشت های‭ ‬نر‭ ‬چند‭ ‬همسری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ماده‌ها‭ ‬توانایی‭ ‬تولید‭ ‬مثل‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬پایین‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬ خارپشت‌های‭ ‬ماده‭ ‬چند‭ ‬فحلی‌اند‭ ‬و‭ ‬جفت گیری‭ ‬آنها‭ ‬سالانه‭ ‬است‭.‬

 

خارپشت‌های‭ ‬نر‭ ‬با‭ ‬اصوات‭ ‬مشخصی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فش‭ ‬فش‭ ‬کردن،‭ ‬اشاره‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬دایره‭ ‬وار‭ ‬دور‭ ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬چرخیدن‭ ‬نظر‭ ‬جفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬می‌کند‭.‬ در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬رفتار‭ ‬تهاجمی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬می بایست‭ ‬حیوان‭ ‬نر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کنارش‭ ‬دور‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬می‌توان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬مجددأ‭ ‬حیوان‭ ‬نر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬معرفی‭ ‬کرد. ‬

 

حیوان‭ ‬نر‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬جفت‌گیری‭ ‬می‌بایست‭ ‬از‭ ‬محیط‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬حضور‭ ‬آن‭ ‬می تواند‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬کانیبالیسم (‬هم‭ ‬گونه‭ ‬خواری‭ (‬شود‭.‬

 

حیوان‭ ‬نر‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬پرستاری‭ ‬بچه‌ها‭ ‬ندارد. ‬رحم‭ ‬جنس‭ ‬ماده‭ ‬دو‭ ‬شاخه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬گردن‭ ‬است‭. ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خودبخودی‭ ‬تخمک‭ ‬آزاد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬جنسی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ماهگی‭ ‬بالغ‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬جفت‌گیری‭ ‬نباید‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬۶‭ ‬ماهگی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬ پس‭ ‬از‭ ‬جفت‌گیری‭ ‬ترشحات‭ ‬واژن‭ ‬نمایان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬تمایلی‭ ‬برای‭ ‬جفت‭ ‬گیری‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬نر‭ ‬اجازه‭ ‬نزدیکی‭ ‬نمی‌دهد‭.‬

 

طول‭ ‬دوره‭ ‬ی‭ ‬آبستنی‭ ‬بین‭ ‬۳۴‭ ‬تا‭ ‬۳۷‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬تعداد‭ ‬بچه‌ها‭ ‬۳‭ ‬عدد‭ (‬۱-۷‭) ‬است. ‬حیوان‭ ‬ماده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بچه‌های‭ ‬خود‭ ‬مسؤول‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬آزار‭ ‬و‭ ‬اذیت‭ ‬بس‭ ‬از‭ ‬جفت گیری‭ ‬رفتار‭ ‬هم  گونه‭ ‬خواری‭ ‬بروز دهد‭.‬

 

بچه‌های‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آمده‭ ‬کور‭ ‬و‭ ‬کر‭ ‬هستند.‬ چشم‌ها‭ ‬و‭ ‬گوش‌ها‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬۱۴‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬روزگی‭ ‬توانایی‭ ‬کامل‭ ‬را‭ ‬می یابند‭.‬ خار‭ ‬پشت های‭ ‬جوان‭ ‬خار‌هایی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬پوست‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬ساعاتی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬از‭ ‬بدنشان‭ ‬خارج‭ ‬می شود‭.‬

 

این‭ ‬خار‌ها‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬۱‭ ‬ماهگی‭ ‬با‭ ‬خار‌های‭ ‬دایمی‭ ‬جایگزین‭ ‬می‭ ‬شوند. طول‭ ‬دوره‭ ‬شیردهی‭ ‬۴تا‭ ‬۶‭ ‬هفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از ‭ ‬۳هفتگی‭ ‬می توانند‭ ‬غذای‭ ‬جامد‭ ‬مصرف‭ ‬کنند‭.‬

 

آشنایی با حیوانات خانگی,گونه های خارپشت

خارپشت ها ‬از ‭ ‬۳هفتگی‭ ‬می توانند‭ ‬غذای‭ ‬جامد‭ ‬مصرف‭ ‬کنند

 

توانایی های‭ ‬ویژه خارپشت

خارپشت‌ها‭ ‬شب‭ ‬گرد،‭ ‬دارای‭ ‬قلمروی‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬منزوی اند. ‬البته‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جلب‭ ‬نظر‭ ‬جفت‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬کردن‭ ‬فرزندان‭ ‬اینگونه‭ ‬نیستند. ‬در‭ ‬دوره‭ ‬طولانی‭ ‬استرس‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬گرما‭ ‬یا‭ ‬سرمای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬است‭ ‬غیر‭ ‬فعال‭ ‬می‌باشند‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬زمستانی‭ ‬نمی روند. ‬عدم‭ ‬فعالیت‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬دائمی‭ ‬نیست. ‬

 

این‭ ‬دوره‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬فعالیت‭ ‬متابولیکی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬خارپشت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬عفونت‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد. ‬بنابراین‭ ‬دمای‭ ‬محیط‭ ‬باید‭ ‬ثابت‭ ‬بماند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬خطرات‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نیاید‭.‬

 

خارپشت‌ها‭ ‬یک‭ ‬رفتار‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬چرب‭ ‬کردن‭ (‬anting‭) ‬نام‭ ‬دارد. ‬

 

این‭ ‬رفتار‭ ‬زمانی‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬که‭ ‬خارپشت‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ماده‭ ‬جدید‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شود،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬لیس‭ ‬می زند‭ ‬یا‭ ‬می‌جود،‭ ‬مزه‭ ‬می کند‭ ‬و‭ ‬بزاقی‭ ‬غلیظ‭ ‬و‭ ‬کف‭ ‬کرده‭ ‬می‌سازدکه‭ ‬روی‭ ‬تیغ هایش‭ ‬پخش‭ ‬می شود،‭ ‬این‭ ‬فرآیند‭ ‬یک‭ ‬رفتار‭ ‬معمولی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جذب‭ ‬جفت،‭ ‬مشخص‭ ‬کردن‭ ‬قلمرو،‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬همنوعان‭‬، کاهش‭ ‬انگل های‭ ‬پوستی‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬مکانیسم‭ ‬تهاجمی‭ ‬است‭.‬

 

خارپشت ها‭ ‬در زمان‭ ‬تهدید‭ ‬شدن،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬توپ‭ ‬در‭ ‬می آیند،‭ ‬خارهایشان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬و‭ ‬پهن‭ ‬می کنند،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باد‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬صدای‭ ‬فش فش‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ساطع‭ ‬می کنند. ‬تیغ ها‭ ‬مو‌های‭ ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬یافته‌اند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کراتین‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نوک‌های‭ ‬تیزی‭ ‬دارند‭ ‬ولی‭ ‬نیشدار‭ ‬نیستند. ‬

 

ورود‭ ‬تیغ‌ها‭ ‬به‭ ‬پوست‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬واکنش‭ ‬آلرژیک‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭. ‬یک‭ ‬خارپشت‭ ‬معمولی‭ ‬می‌تواند‭ ‬حدود‭ ‬۵۰۰۰‭ ‬خار‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

 

پرورش‭ ‬و‭ ‬نگهداری خارپشت

چون‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬منزوی‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬قلمرو‌اند،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬نگهداری‭ ‬شوند. ‬قفس‭ ‬باید‭ ‬دیوار‌های‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬بلند‭ (‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فرار‭) ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬چون‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬حیوانات‭ ‬چابکی‭ ‬هستند. ‬

 

می‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬آکواریم‭ ‬های‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬یا‭ ‬قفس‌هایی‭ ‬با‭ ‬پلاستیک‭ ‬فشرده‭ ‬استفاده‭ ‬کرد. ‬برای‭ ‬هر‭ ‬خارپشت‭ ‬۵‭ ‬در‭ ‬۷‭ ‬سانتیمتر‭ ‬سطح‭ ‬احتیاج‭ ‬است. ‬

 

زمین‭ ‬قفس‭ ‬باید‭ ‬متراکم‭ ‬باشد،‭ ‬کف‌هایی‭ ‬با‭ ‬شکل‭ ‬توری‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬صدمه‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬یا‭ ‬انگشتان‭ ‬آنها‭ ‬شود‭. ‬سطح‭ ‬بستر‭ ‬باید‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬تمیز‭ ‬نگهداری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬جاذب‭ ‬مناسب‭ ‬مثل‭ ‬روزنامه‭ ‬تکه‌تکه‭ ‬شده،‭ ‬کاه،‭ ‬تکه‌های‭ ‬درخت‭ ‬صنوبر‭ ‬و‭ ‬چوب‭ ‬ذرت‭ ‬خرد‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬پوشاندن‭ ‬بستر‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬۸‭ ‬سانتیمتر‭ ‬عمق‭ ‬داشته‭ ‬باشد. ‬

 

نباید‭ ‬از‭ ‬پارچه‭ ‬برای‭ ‬بستر‭ ‬استفاده‭ ‬شود. ‬

 

چون‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توسط‭ ‬حیوان‭ ‬خرده‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬دور‭ ‬پاهایشان‭ ‬بپیچد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬گرفتار‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬قطع‭ ‬عضو‭ ‬یا‭ ‬مرگ‭ ‬حیوان‭ ‬شود‭. ‬تکه‌های‭ ‬چوب‭ ‬معطر‭ ‬مخصوصا‭ ‬چوب‭ ‬درخت‭ ‬سدر‭ ‬نباید‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬می تواند‭ ‬باعث‭ ‬التهاب‭ ‬پوستی‭ ‬شود. ‬

 

بستر‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تکه‌ای‭ ‬هرروز‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬بازه‌های‭ ‬زمانی‭ ‬مناسب‭ ‬عوض‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬التهاب‭ ‬پوستی‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬مشکلات‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬بهداشت‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود. ‬

 

خارپشت ها‭ ‬لانه‌ای‭ ‬برای‭ ‬استراحت‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند. ‬اندازه‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬کمی‭ ‬بزرگتر‭ ‬از‭ ‬جثه‭ ‬خود‭ ‬حیوان‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬چندی‭ ‬تمییز‭ ‬شود. ‬لانه‭ ‬مناسب‭ ‬جعبه‭ ‬مقوایی‭ ‬یا‭ ‬چوبی‭ ‬یا‭ ‬pvc‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬گلدان‭ ‬می‌تواند‭ ‬باشد. ‬چون‭ ‬خارپشت ها‭ ‬شب‭ ‬گرد‌اند،‭ ‬صاحب‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬آگاه‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬فعالیت‭ ‬آن‭ ‬بین‭ ‬غروب‭ ‬و‭ ‬طلوع‭ ‬آفتاب‭ ‬است. ‬

 

بقیه‭ ‬لوازم‭ ‬جانبی‭ ‬قفس‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬صاف،‭ ‬چرخ‭ ‬و‭ ‬فلک‭ ‬و‭ ‬بستری‭ ‬برای‭ ‬نگهداری‭ ‬بچه ها‭ ‬است. ‬

 

چرخ‭ ‬و‭ ‬فلک ها‭ ‬با‭ ‬میله های‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬امکان‭ ‬آسیب‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬ران‭ ‬حیوان‭ ‬نباید‭ ‬استفاده‭ ‬شوند‭.‬ دمای‭ ‬داخل‭ ‬قفس‭ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬۲۴‭-‬۳۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‭ ‬باشد. ‬می‌توان‭ ‬یک‭ ‬صفحه‭ ‬حرارتی‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬زیر‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬داد. ‬

 

شناخت گونه های خارپشت,رایج ترین گونه های خارپشت

دمای‭ ‬داخل‭ ‬قفس‭ تشپراخ ‬باید‭ ‬حدود‭ ‬۲۴‭-‬۳۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‭ ‬باشد

 

قفس‭ ‬خارپشت‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬محلی‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬مستقیم‭ ‬یا‭ ‬هرج‭ ‬و‭ ‬مرج‭ ‬باشد‭ ‬چون‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬بلند‭ ‬یا‭ ‬نور‭ ‬زیاد‭ ‬می‌ترسند،‭ ‬پس‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مکانی‭ ‬خلوت‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬قرار‭ ‬داد. ‬رطوبت‭ ‬زیر‭ ‬۴۰درصد‭ ‬مناسب‭ ‬است. ‬برای‭ ‬پایش‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬یک‭ ‬رطوبت‭ ‬سنج‭ ‬و‭ ‬دما‭ ‬سنج‭ ‬را‭ ‬می توان‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬داد. ‬

 

آب‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬باشد. ‬همچنین‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬لوله‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬قطره‭ ‬چکان‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬سنگین‭ ‬سفالی‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬یک‭ ‬لگن‭ ‬با‭ ‬عمق‭ ‬کم‭ ‬برای‭ ‬آب تنی‭ ‬حیوان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬داد‭.‬

 

خارپشت ها‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬محفظه‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬فرار‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لگن‭ ‬شنا‭‬، اسباب‭ ‬بازی،‭ ‬کاه‭ ‬یا‭ ‬یونجه،‭ ‬لوله‌های‭ ‬مقوایی‭ ‬و‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬حیوان‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

آشنایی با جوجه تیغی, معرفی خارپشت ها

‬از‭ ‬لگن‭ ‬شنا‭‬، اسباب‭ ‬بازی،‭ ‬کاه‭ ‬یا‭ ‬یونجه،‭ ‬لوله‌های‭ ‬مقوایی‭ ‬و‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬حیوان‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭

 

تغذیه خارپشت

در‭ ‬طبیعت‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬همه‌چیز‭ ‬خوار‭ ‬و‭ ‬حشره‭ ‬خوار‌اند. ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬مقدارکمی‭ ‬چربی‭ ‬ومقدار‭ ‬زیادی‭ ‬پروتیین‭ ‬داشته‭ ‬باشد. ‬فرمول‌های‭ ‬تجاری‭ ‬غذا‭ ‬برای‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬موجود‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬بیشتر‭ ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬گربه‭ ‬می باشد. ‬غذا‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬آزاد‭ ‬در‭ ‬اختیارشان‭ ‬باشد‭ ‬چون‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬چاقی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬رایج‭ ‬در‭ ‬خارپشت های‭ ‬محبوس‭ ‬است‭.‬

 

در‭ ‬این جا‭ ‬به‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬وعده‌های‭ ‬مناسب‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کنیم. ‬۲‭ ‬قاشق‭ ‬غذاخوری‭ ‬غذای‭ ‬رژیمی‭ ‬گربه‭ ‬یا‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬کنسرو‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬مناسب‭ ‬حشره‭ ‬خوار‌ها. ‬همچنین‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬قاشق‭ ‬غذاخوری‭ ‬از‭ ‬سبزیجات‭ ‬یخ زده‭ (‬یخ‭ ‬باز‭ ‬شده‭) ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مقداری‭ ‬پودر‭ ‬ویتامین‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬هم‭ ‬مناسب‭ ‬است. ‬در‭ ‬هفته‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬می توان‭ ‬۳‭-‬۵‭ ‬حشره‭ ‬به‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬داد. ‬

 

یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬قاشق‭ ‬سوپ‭ ‬بچه،‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬پخته،‭ ‬کرم‭ ‬خوراکی‭ ‬یا‭ ‬دیگر‭ ‬گونه‌های‭ ‬حشرات‭ ‬و‭ ‬کرم‌ها‭ ‬هم‭ ‬مناسب‭ ‬است. ‬وزن‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬باید‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چاقی‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬وزن‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود. ‬خارپشت ها‭ ‬نباید‭ ‬با‭ ‬حلزون‭ ‬تغذیه‭ ‬شوند‭ ‬چون‭ ‬می تواند‭ ‬باعث‭ ‬بیماری های‭ ‬انگلی‭ ‬شود‭. ‬قسمت‭ ‬اعظم‭ ‬رژیم‌های‭ ‬غذایی‭ ‬باید‭ ‬شامل‭ ‬غذای‭ ‬تجاری‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬باشد‭.

 

‬به‭ ‬علاوه‭ ‬تقریبا‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬قاشق‭ ‬چای‭ ‬خوری‭ ‬از‭ ‬غذاهای‭ ‬مرطوب‭ ‬مثل‭ (‬کنسرو‭ ‬گربه‭ ‬یا‭ ‬سگ،‭ ‬پنیر‭ ‬دلمه‭ ‬کم‭ ‬چرب،‭ ‬گوشت‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭) ‬و‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬قاشق‭ ‬غذاخوری‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬سبزیجات‭ ‬مثل ‭) ‬سیب،‭ ‬گلابی،‭ ‬انواع‭ ‬توت،‭ ‬موز‬، انگور،‭ ‬برگ های‭ ‬سبز،‭ ‬نخودفرنگی،‭ ‬گوجه،‭ ‬کدو،‭ ‬لوبیا‭ ‬و‭ ‬هویج‭ ‬پخته) ‬هم‭ ‬می توان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬غذا‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

 

غذای‭ ‬تشویقی‭ ‬مناسب‭ ‬می‌تواند‭ ‬۳تا۴‭ ‬مرتبه‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬کرم‭ ‬خوراکی‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬خاکی‭ ‬باشد. ‬کرم‭ ‬موم‭ ‬دار‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬چربی‭ ‬زیاد‭ ‬نباید‭ ‬استفاده‭ ‬شود. شیر‭ ‬باعث‭ ‬اسهال‭ ‬می‌شود‭ ‬لذا‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬خارپشت ها‭ ‬گنجانده‭ ‬شود‭.‬ مواد‭ ‬سخت‭ ‬مثل‭ ‬هویج‭ ‬خام،‭ ‬دانه‌های‭ ‬خشکبار‭ ‬و‭ ‬دانه‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬سقف‭ ‬دهان‭ ‬گیر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬برای‭ ‬تغذیه‭ ‬خارپشت ها‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬

 

موارد‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬جنسیت،‭ ‬سن،‭ ‬وضعیت‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬خارپشت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬دامپزشک‭ ‬قابل‭ ‬تغییر‭ ‬است‭.‬

 

آشنایی با خارپشت,معرفی جوجه تیغی

موارد‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬جنسیت،‭ ‬سن،‭ ‬وضعیت‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬خارپشت‭ ‬دارد

 

بیماری‌های‭ ‬شایع خارپشت

در‭ ‬سلامت‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬بهداشت‭ ‬دهانی‭ ‬و‭ ‬دندانی‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬وانگل‌های‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭.‬

 

اضافه‭ ‬وزن خارپشت‭ : ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تغذیه‭ ‬نامناسب،‭ ‬فعالیت‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هوای‭ ‬سرد‭ ‬محیط‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬وعده‌های‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬وعده‌ها‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭.‬

 

بیماری‌های‭ ‬دندانی خارپشت‭ : ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬باعث‭ ‬کاهش‭ ‬اشتها،‭ ‬آبریزش‭ ‬دهانی‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬شود. با‭ ‬مسواک‭ ‬زدن‭ ‬روزانه‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جلوگیری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پیشرفت‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬نیازمند‭ ‬اقدامات‭ ‬تخصصی‭ ‬دندانپزشکی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬درمان‭ ‬آنتی‌بوتیکی‭ ‬است. ‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬آبریزش‭ ‬دهانی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬عادت‭(‬anting‭)‬ ،‭‬طبیعی‭ ‬است‭.‬

 

نئوپلازیا خارپشت‭ : ‬که‭ ‬درخارپشت‌ها‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ندول‌ها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬توده‌هایی‭ ‬رو‭ ‬یا‭ ‬زیر‭ ‬پوست،‭ ‬جراحت،‭ ‬نفس‭ ‬متعفن،‭ ‬آبریزش‭ ‬دهانی،‭ ‬بی‌اشتهایی،‭ ‬اسهال،‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬شدن‭ ‬شکم‭ ‬ظهور‭ ‬می‌کند.

 

احتمال‭ ‬بروز‭ ‬تومور‭ ‬در‭ ‬خارپشت‌های‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬شایع‌تر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تومور‭ ‬بدخیم‭ ‬سلول‌های‭ ‬پوششی‭ ‬دهان، ‬شایع‌ترین‭ ‬تومور‭ ‬موجود‭ ‬می‌باشد. تومور‭ ‬غدد‭ ‬پستانی‭ ‬و‭ ‬رحمی‭ ‬در‭ ‬جنس‭ ‬ماده‭ ‬رایج‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عمدتا‭ ‬بدخیم‭ ‬است‭.‬

 

بیماری‭ ‬قلبی خارپشت‭ : ‬کاردیومیوپاتی‭ ‬اتساعی‭ ‬بصورت‭ ‬معمول‭ ‬در‭ ‬خارپشت‭ ‬های‭ ‬خانگی‭ ‬مشاهده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬مسن‭ ‬را‭ ‬درگیر‭ ‬می‭ ‬کند. ‬تظاهرات‭ ‬بالینی‮ ‬شامل کاهش‭ ‬وزن‭ ‬،‭ ‬مرمر‭ ‬های‭ ‬قلبی، ‬کاهش‭ ‬فعالیت‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬ناگهانی است‭.‬ پیش‭ ‬آگهی‮ ‬طولانی‮ ‬مدت نامطلوب‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬خارپشت‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬بصورت‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬بوسیله‭ ‬داروهای‭ ‬تخصصی‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬دامپزشک‭ ‬تحت‭ ‬درمان‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬

 

سالمونلا خارپشت‭ : ‬سویه های‭ ‬متفاوتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬باکتری‭ ‬در‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬ایجاد‭ ‬بیماری‭ ‬کنند‭.‬ در‭ ‬نتیجه‭ ‬صاحبان‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬حامل‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬دهنده‭ ‬عامل‭ ‬بیماری زا‭ ‬باشند. ‬

 

برای‭ ‬کاهش‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬سالمونلا‭ ‬صاحبان‭ ‬دام‭ ‬باید‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬حیوان‭ ‬یا‭ ‬قفس‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تعویض‭ ‬بسترش،‭ ‬دست‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬صابون‭ ‬بشویند‭ .‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬نظیر‭ ‬خارپشت‭ ‬نباید‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬محل‌های‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬غذا‭ ‬یا‭ ‬نزدیک‭ ‬دهان‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬شوند‭.‬‮

 

تروما خارپشت‭ : ‬زخم‭ ‬و‭ ‬شکستگی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نزاع‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬خارپشت‌ها‭ ‬یا‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭.‬ همچنین‭ ‬تروما‭ ‬می‌تواند‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬افتادن‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬یا‭ ‬لگد‭ ‬مال‭ ‬کردن‭ ‬حیوان‭ ‬هم‭ ‬باشد‭.‬

 

درماتیت خارپشت‭: ‬ انگل های‭‬‍‍‍‍‭ ‬پوستی‭ ‬می توانند‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬شوند.‭ ‬اقدامات‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬سازی‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬آنها‭ ‬می بایست‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ .‬تظاهرات‭ ‬بالینی‭ ‬شامل‭ ‬پوشش‭ ‬نامرتب،‭ ‬خارهای‭ ‬شکسته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬پذیر‭ ‬می‌باشند‭.‬

 

بیماری‭ ‬های‭ ‬کبدی خارپشت‭: ‬ بیماری‌های‭ ‬کبدی‭ ‬شامل‭ ‬هپاتیت، کبد‭ ‬چرب‭ ‬و‭ ‬نئوپلازی‭ ‬می‌باشد‭.‬ این‭ ‬موارد‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چاقی‭ ‬مفرط،‭ ‬جیره‭ ‬غنی‭ ‬از‭ ‬چربی،‭ ‬موادی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کبد‭ ‬سمی‭ ‬می‌باشند.‭ ‬عفونت‌های‭ ‬مزمن‭ ‬باکتریایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حساسیت‌های‭ ‬نژادی‭ ‬اتفاق‭ ‬بیفتد‭. ‬تظاهرات‭ ‬بالینی‭ ‬شامل‭ ‬اسهال،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬اشتها،‭ ‬کاهش‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬حیوان‭ ‬است‭.‬

 

گونه های خارپشت,شناخت گونه های خارپشت

انگل های‭‬‍‍‍‍‭ ‬پوستی‭ ‬می توانند‭ ‬تشخیص‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬شوند

 

بیماری های‭ ‬تنفسی خارپشت‭: ‬ عفونت‌های‭ ‬ریوی‭ ‬و‭ ‬بینی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬عوامل‭ ‬باکتریایی،‭ ‬قارچی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ویروسی‭ ‬باشد.‭ ‬مایع درمانی‬، اکسیژن درمانی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترکیبات‭ ‬آنتی‭ ‬بیوتیکی‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬قارچی‭ ‬می تواند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اقدامات‭ ‬درمانی‭ ‬باشد‭.‬

 

تظاهرات‭ ‬بالینی‭ ‬شامل‭ ‬تنفس‭ ‬سخت،‭ ‬احتقان‭ ‬و‭ ‬عطسه‭ ‬کردن‭ ‬است. ‬عوامل‭ ‬مساعد‭ ‬کننده‭ ‬برای‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬عفونت‌های‭ ‬دستگاه‭ ‬تنفس‭ ‬فوقانی‭ ‬و‭ ‬تحتانی‭ ‬شامل‭ ‬بستر‭ ‬غبار‭ ‬آلود‭ ‬و‭ ‬نامناسب،‭ ‬جیره‭ ‬نامناسب‭ ‬و‭ ‬بیماری‌های‭ ‬همراه‭ ‬است‭.‬

 

سندرم‭ ‬Wobbly‭ ‬خارپشت‭: ‬ یک‭ ‬بیماری‭ ‬تحلیل‭ ‬برنده‭ ‬عصبی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬اسم‭ ‬نامیده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬شیوع‭ ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬در‭ ‬گونه‭ ‬خانگی‭ ‬آفریقایی‮ ‬۱۰%‭ ‬ است‭.‬ نمود‭ ‬علایم‭ ‬بالینی‭ ‬می تواند‭ ‬بین‮ ‬۱‮ ‬ تا‮ ‬۳۶ ماه‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬حیوان‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬بیانجامد.‭ ‬علایم‭ ‬بالینی‭ ‬شامل‭ ‬افتادن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سمت‭ ‬،‭ ‬تشنج‭‬،‬ لرزش‭ ‬عضلانی‭،‬ بیرون‭ ‬زدگی‭ ‬کره‭ ‬چشم، ‬تحلیل‭ ‬عضلانی‭ ‬،‭‬سختی‭ ‬در‭ ‬بلع،‭ ‬‬خستگی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬فلجی‭ ‬ناحیه‭ ‬ای‭ ‬می‌باشد‭.‬

 

بیماری‌های‭ ‬اسکلتی–عضلانی خارپشت‭: ‬ بیماری‌های‭ ‬اسکلتی –‭ ‬عضلانی‭ ‬می‌ تواند‭ ‬با‭ ‬نمود‭ ‬لنگش‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حرکت‭ ‬باشد.‭ ‬علل‭ ‬متداول‭ ‬آن‭ ‬رشد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬ناخن‌ها‭ ‬،‭‬عفونت‭ ‬پاها،‭ ‬چاقی‭ ‬مفرط‭ ،‬شکستگی‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬مفاصل‭ ‬است‭.‬

 

بیماری های‭ ‬چشمی خارپشت‭: ‬ زخم‭ ‬قرنیه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬آسیب‌های‭ ‬چشمی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متداول‭ ‬در‭ ‬خارپشتان‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬می‌پیوندد.‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬درمانی‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشکل‭ ‬باشد. از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬بینایی‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬چشم‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬حیوان‭ ‬می‌تواند‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

 

منبع : worldpets.ir

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب
تبلیغات

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا