شعر و ترانهنوشته های حسن مصطفایی دهنوی

شعر تقدیر حق – حسن مصطفایی دهنوی

« تقدير حق »
زُلف يار ما ، در اين عالم كه بي تعبير نيست
زلف تكميلش در اين عالم كه بي تدبير نيست
زلف پُـر تدبير آن ،صد شوخ چشمي مي كند
صد كشش دارد،يكي آنها به صد زنجير نيست
زير نخجيرش1 ،هزاران صد هزاران شير هست
يك دَمي بر زير نخجير هزاران شير نيست
اجتماعات بشر را در بَرَش ، اميد ها است
نيم اميدي از آن ، بر صد جوان و پير نيست
آخر اي دانا پسر ، فكري به كار خود بكن
آنكه بر ما رهبر است،كارش برِ ما گير نيست
آدمي رام محبّت دارد آن ، ني جنگ و جهل
جنگ و جهل آدمي را ، نزد آن تأثير نيست
كي به توفيري2 نظر بنموده بر شاه و گدا
پادشاهـي و گـدا را ، نزد حق توفير نيست
ناله ي شب زنده داران را بَرش تأثير هست
نزد آن زيباتر از اين ناله ي شب گير نيست
عالمي را زلف مشكينش،به خود دلبسته كرد
اينچنين علمي مگر افزونتر از اكسير3 نيست
زلف پُر پيچ و خمش را هر كه ديد ،آزاد ديد
عاشقان آزاد دارد ، در پي تسخير نيست
زلف مشكينش چو مخمل نرم مي باشد ولي
بُرشي دارد كه آن برش به صد شمشير نيست
زلف پُر پيچ و خمش را هر كسي تفسير كرد
جز به نيكويي به تفسيرش،ديگر تعبير4 نيست
كار و كردار نكويي را ، به خلقش ياد داد
ليكن از دست خودش،يك كار را تعمير نيست
داد از اين آدم ، بـپويد كار دنيـا تا به كـي
تا دم مرگ آدمي را ، كار دنيا سير نيست
كار آدم ، بـي موالاتـي5 بُوَد بر كار حق
در مسير حق اگر نَـبْود، بر آن تصوير نيست
كار آدم را برِ حق ، خود سري نـتوان گرفت
خود سري بركار حق،بي جرم وبي تقصير نيست
مرغ روح آدمي را ، هر كجا تيـرش بـزد
آن رهايي اش ديگر از ضربه ي آن تير نيست
ويليام از خود سريهايـَش چه سود از دار بُرد
گويم عيسي(ع)را مگر دلبسته بر انجيل1 نيست
هر كسي تقصير دارد ، زجر2 و تنبيه اش كند
ليكن آن زجرش،كه پيش ازپيش آن تقصيرنيست
رزق جمله آدمي را ، ضامن است و مي دهد
هرچه طفل آمد به دنيا، مادرش بي شير نيست
زلف مشكينش هزاران پيچ و خم دارد ولي
در تمام زلف آن ،يك موي از آن تزوير نيست
آدم از تقدير حق ، نـتوان كه سرپيچي كند
هر چه آيد بر سر آدم، بجز تقدير نيست
آدم آن تقدير حق ، را كي توان تغيير داد
دور دنيا گر بگردد ، تا زِ حق تغيير نيست
آن همه حكمت كه حق ،بهر بشر ايجاد كرد
گر بشر نشناسد آن حكمت،بجز خنزير3 نيست
اي حسن كار بشر را ، نزد حق تفسير هست
آدم از كار خودش، قايل به يك تفسير نيست
***
1- شكارگاه – شكار 2- تفاوت 3- تبديل مس به طلا- كيميا 4- بيان كردن – تفسير 5- دوستي- پياپي
1- كتاب حضرت عيسي(ع) 2- آزار و اذيت 3- خوك
حسن مصطفایی دهنوی

امتیاز شما به این مطلب

آسمان هاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا