در این حالت توبه پذیرفته نمی شود، دین و مذهب، توبه، استغفار از گناه

دکمه بازگشت به بالا