عوارض پس از پارگی آنوریسم عبارتند از:

دکمه بازگشت به بالا