احکام ، اعمال و دانستنی های مذهبی

احکام ارث – رساله حضرت آیه الله العظمى امام خمینی

با مجله اینترنتی گلثمین در یک مطلب تازه از احکام،اعمال و دانستنیهای مذهبی همراه باشید :

رساله حضرت آیه الله العظمى امام خمینی

 

احکام ارث-ارث دسته اول

 

احکام ارث

 

2728 کسانى که به واسطه خویشى ارث مى‏برند سه دسته هستند:

دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى‏برند.

دسته دوم: جد یعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده یعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند یا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث مى‏برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمى‏برند.

دسته سوم: عمو و عمه و دایى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمه ‏ها و دایى‏ها و خاله‏ هاى میت زنده ‏اند اولاد آنان ارث نمى‏برند، ولى اگر میت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غیر از اینها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى‏برد.

 

2729 اگر عمو و عمه و دایى و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایى و خاله پدر و مادر میت ارث مى‏برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى‏برند و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه و دایى و خاله جدو جده میت، و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى‏برند.

2730 زن و شوهر به تفصیلى که بعدا در مسایل تا گفته مى‏شود، ازیکدیگر ارث مى‏برند.

ارث دسته اول

2731 اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او مى رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود. و اگر یک پسر و یک دختر باشند مال را سه قسمت مى‏کنند، دو قسمت را پسر، و یک قسمت را دختر مى‏برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

2732 اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر مى‏برد، ولى اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدرى باشند یعنى پدر آنان با پدر میت ‏یکى باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت‏  یکى باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى‏برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را مى‏برد و بقیه را به پدر مى‏دهند.

احکام ارث

2733 اگر وارث فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را مى‏برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند، پدر و مادر، هر کدام یک قسمت، و دختر سه قسمت مى‏برد، و یک قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر میدهند. مثلا اگر مال میت را قسمت کنند، قسمت آن را به دختر، و قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر مى‏دهند.

2734 اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشند مال را شش قسمت مى‏کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى‏برد. و اگر چند پسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

2735 اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر، یا مادر و یک پسر باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر مى‏برد.

2736 اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند یک قسمت آن را پدر یا مادر مى‏برد و بقیه را طورى قسمت مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

2737 اگر وارث میت فقط پدر و یک دختر، یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت مى‏کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر مى‏برد.

2738 اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، یک قسمت را پدر یا مادر مى‏برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏کنند.

لینک منبع

امتیاز شما به این مطلب
تبلیغات

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا